kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 29 września 2020 r.   Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3261960 osób

Historia i Zadania KRD-IG


Historia

Powierzenie Krajowej Radzie Drobiarstwa- Izbie Gospodarczej
w Warszawie prowadzenia zadań z zakresu hodowli i oceny drobiu


W dniu 30 stycznia 2004 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzje zezwalające Krajowej Radzie Drobiarstwa - Izbie Gospodarczej w Warszawie na prowadzenie 30 ksiąg dla rodów drobiu (kur nieśnych, kaczek i gęsi) oraz na otwarcie i prowadzenie księgi dla gęsi hodowlanych rodu G-11. Na pozostałe 25 rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych i utrzymywanych w Grupie IZ-Hodowla Drobiu "Zadrob" w Zakrzewie oraz Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie, woj. podkarpackie decyzje na prowadzenie ksiąg hodowlanych uzyskał Instytut Zootechniki w Balicach.

Decyzje te zostały wydane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762).

W dalszej konsekwencji w oparciu o art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na:

1. prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu oraz publikowanie wyników tej oceny,
    Pismo z KCHZ   zobacz pełen tekst
2. prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu,
3. bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli drobiu,
4. prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich
    zaświadczeń w tym zakresie,
5. ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych,
6. wydawanie świadectw potwierdzających spełnienie warunków dla drobiu hodowlanego i jaj wylęgowych przywożonych z zagranicy,
7. merytoryczne potwierdzanie wniosków o wypłatę dotacji budżetowych dla podmiotów utrzymujących stada zarodowe, objęte
    programem ochrony zasobów genetycznych i stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu.

Powierzając Krajowej Radzie Drobiarstwa - Izbie Gospodarczej w Warszawie kompetencje z zakresu hodowli i oceny drobiu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał następujące akty prawne:

1. rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości
    użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 49, poz. 474),
    Dz. U. Nr 49 poz. 474   zobacz pełen tekst
2. rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie
    zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 49, poz. 475),
      Dz. U. Nr 49 poz. 475  zobacz pełen tekst
3. rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia
    niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt (Dz. U. Nr 50, poz. 488).
      Dz. U. Nr 49 poz. 488   zobacz pełen tekst

W dniu 01 marca 2004 r. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie utworzyła w swoich strukturach Dział Hodowli i Oceny Drobiu, odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych z zakresu hodowli i oceny drobiu. Dział zlokalizowany został w Poznaniu, przy ulicy Sarmackiej 7.

Zadania

Do zadań Działu Hodowli i Oceny Drobiu należy planowanie i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli drobiu, organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, prowadzenie ksiąg dla rodów drobiu, merytoryczne potwierdzanie wniosków o wypłacenie dotacji budżetowych dla podmiotów drobiarskich. W strukturze Działu funkcjonują regionalne stanowiska ds. hodowli i oceny drobiu odpowiedzialne za realizację programu oceny wartości użytkowej drobiu. Ich działalność podlega merytorycznej, finansowej oraz organizacyjnej koordynacji i kontroli ze strony Działu Hodowli i Oceny Drobiu. Stan zatrudnienia będzie ściśle uzależniony od ilości wykonywanych zadań merytorycznych oraz wielkości zaplecza hodowlanego drobiu.

Do prawidłowego funkcjonowania branży drobiarskiej w Polsce niezbędne jest posiadanie i dostęp do bazy danych o zapleczu reprodukcyjnym wszystkich gatunków drobiu. Sprawnie funkcjonującym systemem informatycznym zainteresowane są zwłaszcza organizacje integrujące produkcję drobiarską w Polsce. Funkcję tych integratorów obecnie, jak i w przyszłości pełnić będą zakłady drobiarskie, prowadzące ubój, przetwórstwo i sprzedaż produktu finalnego. Przejęcie przez KRD-IG kompetencji, czynności z zakresu hodowli i oceny drobiu może być niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju i stabilności hodowli i produkcji drobiarskiej w Polsce. Środowisko drobiarskie jest zainteresowane dostępem do źródłowych i wiarygodnych informacji hodowlanych oraz analiz produkcyjnych.

        Głównymi zadaniami Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Działu Hodowli i Oceny Drobiu są:

1. prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu oraz publikowanie wyników tej oceny,
2. prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu,
3. bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli drobiu,
4. prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich
    zaświadczeń w tym zakresie,
5. ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych,
6. merytoryczne, formalne i rachunkowe potwierdzanie wniosków o wypłatę dotacji budżetowych dla podmiotów utrzymujących stada
    zarodowe, objęte programem ochrony zasobów genetycznych i stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu.

Metodyka

ZAKRES I METODYKA prowadzenia oceny wartości użytkowej drobiu, wartości hodowlanej drobiu oraz znakowania i identyfikacji ptaków do przejrzenia (pdf, 92 kB)

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń