kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 27 października 2020 r.   Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3291869 osób

Rynek drobiu

2020-03-13 IMPORT I EKSPORT DROBIU ŻYWEGO W LATACH 2010 – 2019
KODY CN  do pobrania MS Word 353 kB >>

 

 

 

 Import

2019*
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.19/XII.18
luty
Dynamika %
II.19/I.19
marzec
Dynamika %
III.19/II.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 259 301 48,6 7 848 483 184,3 6 353 521 81,0
Miesiąc
Dynamika %
I.19/I.18

Dynamika %
II.19/II.18

Dynamika  %
III.19/III.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
96,5 136,6 99,6
Okres
01.01-31.01.2019

Dynamika %
I.19/I.18 

01.01-28.02.2019 

Dynamika %
I-II.19/I-II.18 

01.01-31.03.2019

Dynamika %
I-III.19/I-III.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 259 301 96,5 12 107 784 119,2 18 461 305 111,6

  

2019*
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.19/III.19
maj
Dynamika %
V.19/IV.19
czerwiec
Dynamika %
VI.19/V.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 634 189 104,4 10 773 193 162,4 12 051 163 111,9
Miesiąc
Dynamika %
IV.19/IV.18

Dynamika %
V.19/V.18

Dynamika  %
VI.19/VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
61,2 144,0 124,1
Okres
01.01-30.04.2019

Dynamika %
I-IV.19/I-IV.18 

01.01-31.05.2019 

Dynamika %
I-V.19/I-V.18 

01.01-30.06.2019

Dynamika %
I-VI.19/I-VI.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
25 095 494 91,6 35 868 687 102,9  147 919 850 107,5

 

2019*
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.19/VI.19
sierpień
Dynamika %
VIII.19/VII.19
wrzesień
Dynamika %
IX.19/VIII.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
10 691 873 88,7 9 818 907 91,8 8 334 132 84,9
Miesiąc
Dynamika %
VII.19/VII.18

Dynamika %
VIII.19/VIII.18

Dynamika  %
IX.19/IX.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
151,8 76,2 73,6
Okres
01.01-31.07.2019

Dynamika %
I.-VII19/I-VII.18 

01.01-31.08.2019 

Dynamika %
I-VIII.19/I-VIII.18 

01.01-30.09.2019

Dynamika %
I-IX.19/I-IX.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
58 611 723 113,5 68 430 630 106,1 76 764 762 101,2

  

2019*
Miesiąc październik
Dynamika %
X.19/IX.19
listopad
Dynamika %
XI.19/X.19
grudzień
Dynamika %
XII.19/XI.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 238 214 110,8 9 306 943 100,7 7 485 005 80,4
Miesiąc
Dynamika %
X.19/IX.19

Dynamika %
XI.19/X.19

Dynamika  %
XII.19/XI.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
118,2 112,1 85,4
Okres
01.01-31.10.2019

Dynamika %
I-X.19/I-X.18 

01.01-30.11.2019 

Dynamika %
I-XI.19/I-XI.18 

01.01-31.12.2019

Dynamika %
I-XII.19/I-XII.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
86 002 976 102,8 95 309 919 103,7  102 794 924 102,1

 

 

IMPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
I 2 164 760 2 760 355 2 197 138 4 028 669 8 046 062 3 397 033 3 470 609 4 064 921 4 415 600 4 259 301
II 1 520 503 4 611 972 4 035 128 2 564 101 5 033 321 6 987 389 5 120 071 5 821 139 5 745 147 7 848 483
III 2 502 989 4 928 821 4 102 073 2 840 084 6 607 666 7 482 548 8 428 014 6 768 344 6 380 415 6 353 521
IV 3 680 548 3 509 846 2 840 311 5 321 988 7 158 866 9 567 060 9 926 162 11 428 342 10 846 121 6 634 189
V 2 284 272 5 118 550 4 423 091 4 439 285 7 841 375 7 394 186 3 305 409 9 591 403 7 480 324 10 773 193
VI 2 948 781 5 106 062 5 696 405 7 031 776 7 879 229 7 844 025 10 484 379 10 929 127 9 708 082 12 051 163
VII 3 197 218 3 128 558 5 287 350 6 526 741 6 720 779 9 838 145 10 520 110 8 409 985 7 043 428 10 691 873
VIII 4 886 525 4 465 055 4 996 904 6 544 522 5 100 671 9 096 823 8 450 447 6 852 508 12 886 025 9 818 907
IX 5 709 148 3 992 482 4 260 211 7 298 023 8 616 707 9 229 713 10 680 369 11 629 397 11 317 395 8 334 132
X 4 777 132 2 789 405 6 751 355 6 771 430 8 850 484 7 633 083 6 108 361 8 185 554 7 815 838 9 238 214
XI 2 212 389 5 396 550 5 616 526 4 016 655 7 351 572 9 791 218 13 834 084 7 195 713 8 303 450 9 306 943
XII 5 242 276 10 909 419 818 054 12 669 878 9 054 993 8 269 714 5 979 850 6 801 795 8 762 284 7 485 005
Łącznie 41 126 541 56 717 075 51 024 546 70 053 152 88 261 725 96 530 937 96 307 865 97 678 228 100 704 109 102 794 924

 - dane wstępne

 

  

Export

2019*
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.19/XII.18
luty
Dynamika %
II.19/I.19
marzec
Dynamika %
III.19/II.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 856 743 29,6 3 623 926 195,2 1 789 960 49,4
Miesiąc
Dynamika %
I.19/I.18
Dynamika %
II.19/II.18

Dynamika  %
III.19/III.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
137,7 140,1 109,2
Okres
01.01-31.01.2019

Dynamika %
I.19/I.18 

01.01-28.02.2019 

Dynamika %
I-II.19/I-II.18 

01.01-31.03.2019

Dynamika %
I-III.19/I-III.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 856 743 137,7 5 480 669 139,3 7 270 629 130,4

  

2019*
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.19/III.19
maj
Dynamika %
V.19/IV.19
czerwiec
Dynamika %
VI.19/V.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 241 147 69,3 3 653 214 294,3 1 848 998 50,6
Miesiąc
Dynamika %
IV.19/IV.18
Dynamika %
V.19/V.18

Dynamika  %
VI.19/VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
109,7 136,8 126,5
Okres
01.01-30.04.2019

Dynamika %
I-IV.19/I-IV.18 

01.01-31.05.2019 

Dynamika %
I-V.19/I-V.18 

01.01-30.06.2019

Dynamika %
I-VI.19/I-VI.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
8 511 776 126,9 12 164 990 129,7 14 013 988 129,3

 

2019*
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.19/VI.19
sierpień
Dynamika %
VIII.19/VII.19
wrzesień
Dynamika %
IX.19/VIII.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 777 710 96,1 1 861 145 104,7 2 810 735 151,0
Miesiąc
Dynamika %
VII.19/VII.18
Dynamika %
VIII.19/VIII.18

Dynamika  %
IX.19/IX.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
155,8 73,7 181,0
Okres
01.01-31.07.2019

Dynamika %
I-VII.19/I-VII.18 

01.01-31.08.2019 

Dynamika %
I-VIII.19/I-VII.18 

01.01-30.09.2019

Dynamika %
I-IX.19/I-IX.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
15 791 698 131,8 17 652 843 121,7 20 463 578 127,4

  

2019*
Miesiąc październik
Dynamika %
X.19/IX.19
listopad
Dynamika %
XI.19/X.19
grudzień
Dynamika %
XII.19/XI.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
5 617 357 199,9 1 163 844 20,7 4 591 562 394,5
Miesiąc
Dynamika %
X.19/X.18
Dynamika %
XI.19/XI.18

Dynamika  %
XII.19/XII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
209,1 39,5 73,1
Okres
01.01-31.10.2019

Dynamika %
I-X.19/I-X.18 

01.01-30.11.2019 

Dynamika %
I-XI.19/I-XI.18 

01.01-31.12.2019

Dynamika %
I-XII.19/I-XII.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
26 080 935 139,1 27 244 779 125,6 31 836 341 113,8

  

EXPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017 2018 2019*
I 800 511 132 697 1 145 642 592 734 1 432 871 936 526 2 441 816 328 202 1 347 919 1 856 743
II 660 577 408 076 248 924 732 193 1 737 493 2 397 211 2 790 543 462 915 2 586 081 3 623 926
III 976 256 271 033 1 243 939 1 259 530 1 366 578 1 989 565 3 306 278 2 867 501 1 639 625 1 789 960
IV 338 660 385 498 1 106 049 1 055 274 1 373 790 2 808 338 1 843 390 766 733 1 131 531 1 241 147
V 847 682 1 292 885 898 858 3 588 290 1 502 257 696 042 1 461 566 2 437 941 2 670 665 3 653 214
VI 1 017 981 559 594 137 649 1 280 007 3 002 309 2 187 612 1 890 595 1 440 341 1 461 461 1 848 998
VII 1 066 205 274 954 880 182 485 731 1 274 910 2 873 760 1 778 861 512 655 1 141 195 1 777 710
VIII 463 753 1 544 260 867 972 2 154 832 1 838 800 1 184 897 2 770 448 3 309 594 2 526 683 1 861 145
IX 1 334 058 693 590 812 451 1 652 114 2 291 047 2 396 122 2 091 541 2 124 430 1 552 697 2 810 735
X 213 375 1 226 303 756 552 2 255 980 2 046 776 1 491 590 1 584 592 1 420 356 2 686 856 5 617 357
XI 925 397 1 316 312 3 082 210 1 706 997 2 478 088 2 145 883 2 226 373 1 581 212 2 946 304 1 163 844
XII 3 364 601 2 125 962 4 441 078 5 747 716 3 422 238 2 943 255 2 017 114 4 214 005 6 277 484 4 591 562
Łącznie 12 009 056 10 231 164 15 621 506 22 511 398 23 767 157 24 050 801 26 203 117 21 465 885 27 968 501 31 836 341

 **- UWAGA! ZMIANA DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH - w dniu 15.XII.2016 r. jeden z podmiotów eksportujących do UE dokonał korekty deklaracji INTRASTAT  i zamienił towar z kodu CN 01059400 (Drób domowy żywy-ptactwo z gatunku Gallus Domesticus: o masie przekraczającej 185 g)   na kod CN02071310 (Mięso i podroby zamrożone, z gatunku Gallus Domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów, łap, szyj, serc, wątróbek, żołądków - "kurczaki 65%")
* - dane wstępne


 

 Import

 

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.18
marzec
Dynamika %
III.18/II.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 415 600 64,9 5 745 147 130,1 6 380 415 111,1
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17

Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
108,6 98,7 94,3
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01-28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01-31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 415 600 108,6 10 160 747 102,8 16 541 162 99,3

  

2018
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.18/III.18
maj
Dynamika %
V.18/IV.18
czerwiec
Dynamika %
VI.18/V.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
10 846 121 170,0 7 480 324 69,0 9 708 082 129,8
Miesiąc
Dynamika %
IV.18/IV.17

Dynamika %
V.18/V.17

Dynamika  %
VI.18/VI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
94,9 78,0 88,8
Okres
01.01-30.04.2018

Dynamika %
I-IV.18/I-IV.17 

01.01-31.05.2018 

Dynamika %
I-V.18/I-V.17 

01.01-30.06.2018

Dynamika %
I-VI.18/I-VI.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
27 387 283 97,5 34 867 607 92,6  44 575 689 91,7

 

2018
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.18/VI.18
sierpień
Dynamika %
VIII.18/VII.18
wrzesień
Dynamika %
IX.18/VIII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 043 428 72,6 12 886 025 183,0 11 317 395 87,8
Miesiąc
Dynamika %
VII.18/VII.17

Dynamika %
VIII.18/VIII.17

Dynamika  %
IX.18/IX.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
83,8 188,0 97,3
Okres
01.01-31.07.2018

Dynamika %
I-VII.18/I-VII.17 

01.01-31.08.2018 

Dynamika %
I-VIII.18/I-VIII.17 

01.01-30.09.2018

Dynamika %
I-IX.18/I-IX.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
51 619 117 90,5 64 505 142 101,0 75 822 537 100,4

  

2018
Miesiąc październik
Dynamika %
X.18/IX.18
listopad
Dynamika %
XI.18/X.18
grudzień
Dynamika %
XII.18/XI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 815 838 69,1 8 303 450 106,2 8 762 284 105,5
Miesiąc
Dynamika %
X.18/X.17

Dynamika %
XI.18/XI.17

Dynamika  %
XII.18/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
95,5 115,4 68,1
Okres
01.01-31.10.2018

Dynamika %
I-X.18/I-X.17 

01.01-30.11.2018 

Dynamika %
I-XI.18/I-XI.17 

01.01-31.12.2018

Dynamika %
I-XII.18/I-XII.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
83 638 375 99,9 91 941 825 101,2 100 704 109 97,1

 

 

Export

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.18
marzec
Dynamika %
III.18/II.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 347 919 32,0 2 586 081 191,9 1 639 625 63,4
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17
Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
410,7 558,7 57,2
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01- 28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01- 31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 347 919 410,7 3 934 000 497,3 5 573 625 152,3

  

2018
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.18/III.18
maj
Dynamika %
V.18/IV.18
czerwiec
Dynamika %
VI.18/V.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 131 531 69,0 2 670 665 236,0 1 461 461 54,7
Miesiąc
Dynamika %
IV.18/IV.17
Dynamika %
V.18/V.17

Dynamika  %
VI.18/VI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
147,6 109,5 101,5
Okres
01.01-30.04.2018

Dynamika %
I-IV.18/I-IV.17 

01.01- 31.05.2018 

Dynamika %
I-V.18/I-V.17 

01.01- 30.06.2018

Dynamika %
I-VI.18/I-VI.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
6 705 156 151,5 9 375 821 136,6 10 837 282 130,5

 

2018
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.18/VI.18
sierpień
Dynamika %
VIII.18/VII.18
wrzesień
Dynamika %
IX.18/VIII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 141 195 78,1 2 526 683 221,4 1 552 697 61,5
Miesiąc
Dynamika %
VII.18/VII.17

Dynamika %
VIII.18/VIII.17

Dynamika  %
IX.18/IX.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
222,6 76,3 73,1
Okres
01.01-31.07.2018

Dynamika %
I-VII.18/I-VII.17 

01.01-31.08.2018 

Dynamika %
I-VIII.18/I-VIII.17 

01.01-30.09.2018

Dynamika %
I-IX.18/I-IX.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
11 978 477 135,9 14 505 160 119,6 16 057 857 112,7

  

2018
Miesiąc październik
Dynamika %
X.18/IX.18
listopad
Dynamika %
XI.18/X.18
grudzień
Dynamika %
XII.18/XI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 686 856 173,0 2 946 304 109,7 6 277 484 213,1
Miesiąc
Dynamika %
X.18/X.17

Dynamika %
XI.18/XI.17

Dynamika  %
XII.18/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
189,2 186,3 111,6
Okres
01.01-31.10.2018

Dynamika %
I-X.18/I-X.17 

01.01-30.11.2018 

Dynamika %
I-XI.18/I-XI.17 

01.01-31.12.2018

Dynamika %
I-XII.18/I-XII.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
18 744 713 119,6 21 691 017 125,7  27 968 501 122,3

 


 

 Import

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 064 921 68,0 5 821 139 143,2 6 768 344 116,3
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16

Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
117,1 113,7 80,3
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01- 28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01- 31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 064 921 117,1 9 886 060 115,1 16 654 404 97,9

 

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
11 428 342 168,8 9 591 403 83,9 10 929 127 113,9
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16

Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
115,1 290,2 104,2
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I-IV.17/I-IV.16 

01.01- 31.05.2017 

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01- 30.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
28 082 746 104,2 37 674 149 124,5 48 603 276 119,3

 

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 409 985 77,0 6 852 508 81,5 11 629 397 169,7
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/IX.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
77,9 81,1 108,9
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I-VII.17/I-VII.16 

01.01- 31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01- 30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
57 013 261 111,2 63 865 769 107,0 75 495 166 107,3

 

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/X.17
listopad
Dynamika %
XI.17/XI.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 185 554 70,4 7 195 713 87,9 6 801 795 94,5
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
134,0 52,0 113,7
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I-X.17/I-X.16 

01.01- 30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01- 31.12.2017

Dynamika %
I-XII.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
83 680 720 109,4 90 876 433 100,6 97 678 228 101,4

 

 

Export

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
328 202 16,3 462 915 141,0 2 867 501 619,4
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16
Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13,4 16,6 86,7
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01- 28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01- 31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
328 202 13,4 791 117 15,1 3 658 618 42,8

 

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
766 733 26,7 2 437 941 318,0 1 440 341 59,1
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16
Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
41,6 166,8 76,2
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I-IV.17/I-IV.16 

01.01- 31.05.2017 

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01- 30.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
4 425 351 42,6 6 863 292 57,9 8 303 633 60,5

 

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
512 655 16,3 3 309 594 645,6 2 124 430 64,2
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/IX.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13,4 119,5 101,6
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I-VII.17/I-VII.16 

01.01- 31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01- 30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 816 288 13,4 12 125 882 66,3 14 250 312 69,9

 

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/IX.17
listopad
Dynamika %
XI.17/X.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 420 356 66,9 1 581 212 111,3 4 214 005 266,5
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
89,6 71,0 208,9
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I-X.17/I-X.16 

01.01- 30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01- 31.12.2017

Dynamika %
I-XII.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
15 670 668 71,4  1 420 356 71.3 21 465 885 81,9

 


 

 Import

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 470 609 42,0 5 120 071 147,5 8 428 014 164,6
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15

Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
102,2 73,3 112,6
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 470 609 102,2 8 590 680 82,7 17 018 694 95,3

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 926 162 117,8 3 305 409 33,3 10 484 379 317,2
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
103,8 44,7 133,7
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-V.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
26 944 856 98,2 30 250 265 86,9 40 734 644 95,5

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %
IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
10 520 110 100,3 8 450 447 80,3 10 680 369 126,4
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
106,9 92,9 115,7
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
51 254 754 97,6 59 705 201 96,9 70 385 570 99,4

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 108 361 57,2 13 834 084 226,5 5 979 850 43,2
Miesiąc
Dynamika %
X.16/X.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
80,0 141,3 72,3
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 30.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
76 493 931 97,5 90 328 015 102,3 96 307 865 99,8

 

 

Export

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
2 792 947 94,9 4 286 900 153,5 3 367 357 78,5
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15
Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
298,2 178,8 169,3
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
2 792 947 298,2 7 079 847 212,4 10 447 204 196,3

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 379 164 130,0 1 199 846 27,4 87 517 7,3
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
155,9 172,4 4,0
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-IV.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
14 826 368 182,3 16 026 214 181,5 16 113 731 146,3

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 296 341 - 8 030 072 349,7 3 206 387 39,9
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
79,9 677,7 133,8
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
18 410 072 132,6 26 440 144 175,4 29 646 531 169,7

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 584 592 75,8 2 226 373 140,5 2 017 114 90,6
Miesiąc
Dynamika %
X.16/X.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
106,2 103,8 68,5
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 30.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
21 959 630 115,8 24 186 003 114,6 26 203 117 108,9

 


 

Import

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 397 033 37,5 6 987 389 205,7 7 482 548 107,1
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika  %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
42,2 138,8 113,2
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 397 033 42,2 10 384 422 90,8 17 866 970 103,4

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 567 060 127,9 7 394 186 77,3 7 844 025 106,1
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
133,6 94,3 99,6
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
27 434 030 119,4 34 828 216 116,0 42 672 241 113,9

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 838 145 125,4 9 096 823 92,5 9 229 713 101,5
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
146,4 178,3 107,1
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
52 510 386 110,1 61 607 209 118,2 70 836 922 112,4

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 633 083 82,7 9 791 218 128,3 8 269 714 84,5
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
86,2 133,2 91,3
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
78 470 005 99,1 88 261 223 111,4 96 530 937 109,4

 

 

 

Export

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
936 526 27,4 2 397 211 256,0 1 989 565 83,0
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
65,4 138,0 145,6
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
936 526 65,4 3 333 737 105,2 5 323 302 117,3

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 808 338 141,2 696 042 24,8 2 187 612 314,3
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
204,4 46,3 72,9
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 131 640 137,6 8 827 682 119,1 11 015 294 105,8

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 873 760 131,4 1 184 897 41,2 2 396 122 202,2
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
100,0 64,4 104,6
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13 889 054 118,8 15 073 951 111,4 17 470 073 110,4

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 491 590 62,3 2 145 883 143,9 2 943 255 137,2
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
72,9 86,6 86,0
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
18 961 663 93,2 21 107 546 103,7 24 050 801 101,2

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń