kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3203789 osób

Rynek drobiu

2020-03-13 IMPORT I EKSPORT MIĘSA DROBIOWEGO W LATACH 2010 – 2019
KODY CN  do pobrania MS Word 353 kB >>

 

 

 

MIĘSO, PODROBY JADALNE I PRZETWORY Z DROBIU
(kody CN 0207 i 1602)
 

 Import w roku 2019

2019*
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.19/XII.18
luty
Dynamika %
II.19/I.19
marzec
Dynamika %
III.19/II.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 442 260 95,5 7 560 650 117,4 8 465 524 112,0
Miesiąc
Dynamika %
I.19/I.18

Dynamika %
II.19/II.18

Dynamika  %
III.19/III.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
159,3 135,3 157,0
Okres
01.01-31.01.2019

Dynamika %
I.19/I.18 

01.01-28.02.2019 

Dynamika %
I-II.19/I-II.18 

01.01-31.03.2019

Dynamika %
I-III.19/I-III.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 442 260 159,3 14 002 910 145,4 22 468 434 149,6

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.19/III.19
maj
Dynamika %
V.19/IV.19
czerwiec
Dynamika %
VI.19/V.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 283 304 86,0 10 844 446 148,9 6 960 810 64,2
Miesiąc
Dynamika %
IV.19/IV.18

Dynamika %
V.19/V.18

Dynamika  %
VI.19/VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
156,2 157,1 101,9
Okres
01.01-30.04.2019

Dynamika %
I-IV.19/I-IV.18 

01.01-31.05.2019 

Dynamika %
I-V.19/I-V.18 

01.01-30.06.2019

Dynamika %
I-VI.19/I-VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
29 751 738 151,1 40 596 184 152,7 47 556 994 142,3

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.19/VI.19
sierpień
Dynamika %
VIII.19/VII.19
wrzesień
Dynamika %
IX.19/VIII.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 452 897 92,7 8 636 065 133,8 8 402 432 97,3
Miesiąc
Dynamika %
VII.19/VII.18

Dynamika %
VIII.19/VIII.18

Dynamika  %
IX.19/IX.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
112,5 86,7 94,8
Okres
01.01-31.07.2019

Dynamika %
I-VII.19/I-VII.18 

01.01-31.08.2019 

Dynamika %
I-IVII.19/I-VIII.18 

01.01-30.09.2019

Dynamika %
I-IX.19/I-IX.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
54 009 891 137,9 62 645 956 127,5 71 048 388 122,5

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc październik
Dynamika %
X.19/IX.19
listopad
Dynamika %
XI.19/X.19
grudzień
Dynamika %
XII.19/XI.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 764 043 92,4 8 098 069 104,3 5 027 214 62,1
Miesiąc
Dynamika %
X.19/X.18

Dynamika %
XI.19/XI.18

Dynamika  %
XII.19/XII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
98,4 104,2 74,5
Okres
01.01-31.10.2019

Dynamika %
I-X.19/I-X.18 

01.01-30.11.2019

Dynamika %
I-XI.19/I-XI.18 

01.01-31.12.2019

Dynamika %
I-XII.19/I-XII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
78 812 431 119,6 86 910 500 118,0 91 937 714 114,4

* - dane wstępne

 

IMPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
I 1 924 859 1 139 615 2 858 389 3 668 549 4 145 877 2 442 596 2 629 280 3 972 426 4 044 829 6 442 260
II 2 697 347 1 441 140 3 105 144 3 632 287 2 775 337 3 045 015 2 342 721 4 549 201 5 586 015 7 560 650
III 2 865 181 4 631 950 4 414 054 5 791 103 3 938 545 3 297 393 3 201 911 4 928 193 5 392 671 8 465 524
IV 2 348 651 2 453 310 3 017 584 3 652 850 3 195 981 3 156 712 1 182 891 3 443 198 4 663 309 7 283 304
V 1 631 031 3 739 047 4 248 809 3 348 799 3 656 496 3 700 152 6 293 966 4 758 662 6 903 257 10 844 446
VI 4 099 391 2 183 742 2 437 013 3 719 045 2 978 570 3 556 916 3 822 410 4 691 212 6 831 652 6 960 810
VII 3 534 690 4 314 358 2 788 843 3 530 015 3 641 149 3 823 586 3 517 163 4 146 520 5 737 882 6 452 897
VIII 1 009 807 2 789 073 7 692 356 3 840 296 3 539 244 3 833 774 4 456 151 4 659 576 9 965 728 8 636 065
IX 4 936 742 3 741 669 3 220 644 4 344 350 3 989 505 3 608 822 4 157 178 4 113 817 8 866 783 8 402 432
X 4 238 299 3 416 021 5 186 961 5 404 045 3 962 474 3 614 131 4 678 677 6 855 087 7 887 384 7 764 043
XI 3 561 610 4 550 092 3 901 832 3 091 510 3 181 649 3 482 827 5 666 698 6 327 756 7 771 641 8 098 069
XII 5 161 364 5 816 506 7 936 837 3 656 396 3 843 675 2 591 841 6 916 502 5 509 130 6 748 387 5 027 214
Łącznie 38 008 972 40 216 523 50 808 466 47 679 245 42 848 502 40 153 765 48 865 548 57 954 778 80 399 538 91 937 714

 

 

 

Export w roku 2019

2019*
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.19/XII.18
luty
Dynamika %
II.19/I.19
marzec
Dynamika %
III.19/II.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107 087 366 66,2 130 481 340 121,8 125 510 624 96,2
Miesiąc
Dynamika %
I.19/I.18

Dynamika %
II.19/II.18

Dynamika  %
III.19/III.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
121,7 131,0 112,1
Okres
01.01-31.01.2019

Dynamika %
I.19/I.18 

01.01-28.02.2019 

Dynamika %
I-II.19/I-II.18 

01.01-31.03.2019

Dynamika %
I-III.19/I-III.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107 087 366 121,7 237 568 706 126,6 363 079 330 121,2

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.19/III.19
maj
Dynamika %
V.19/IV.19
czerwiec
Dynamika %
VI.19/V.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
111 371 049  88,7 161 851 250 145,3 116 349 274 71,9
Miesiąc
Dynamika %
IV.19/IV.18

Dynamika %
V.19/V.18

Dynamika  %
VI.19/VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
103,4 125,3 105,4
Okres
01.01-30.04.2019

Dynamika %
I-IV.19/I-IV.18 

01.01-31.05.2019 

Dynamika %
I-V.19/I-V.18 

01.01-30.06.2019

Dynamika %
I-VI.19/I-VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
174 450 379 116,5 636 301 629 118,6 752 650 903 116,4

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.19/VI.19
sierpień
Dynamika %
VIII.19/VII.19
wrzesień
Dynamika %
IX.19/VIII.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
122 697 149 105,5 143 206 811 116,7 127 097 366 88,8
Miesiąc
Dynamika %
VII.19/VII.18

Dynamika %
VIII.19/VIII.18

Dynamika  %
IX.19/IX.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107,6 112,7 101,1
Okres
01.01-31.07.2019

Dynamika %
I-VII.19/I-VII.18 

01.01-31.08.2019 

Dynamika %
I-IVII.19/I-VIII.18 

01.01-30.09.2019

Dynamika %
I-IX.19/I-IX.18 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
875 348 052 115,0 1 018 554 863 114,7 1 145 652 229 113,0

* - dane wstępne

2019*
Miesiąc październik
Dynamika %
X.19/IX.19
listopad
Dynamika %
XI.19/X.19
grudzień
Dynamika %
XII.19/XI.19

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
154 227 181 121,3 133 230 813 86,4 123 431 715 92,6
Miesiąc
Dynamika %
X.19/X.18

Dynamika %
XI.19/XI.18

Dynamika  %
XII.19/XII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
125,2 96,8 76,4
Okres
01.01-31.10.2019

Dynamika %
I-X.19/I-X.18 

01.01-30.11.2019

Dynamika %
I-XI.19/I-XI.18 

01.01-31.12.2019

Dynamika %
I-XII.19/I-XII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 299 879 41 114,3 1 433 110 223 112,5 1 556 541 938 108,4

* - dane wstępne

 

EXPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
I 21 708 558 18 815 682 31 699 087 41 718 087 48 765 959 63 445 012 71 621 422 65 888 642 87 978 840 107 087 366
II 26 377 330 36 443 549 43 166 997 42 445 812 50 773 386 64 651 431 78 919 329 90 703 249 99 602 200 130 481 340
III 33 023 803 33 391 354 47 701 128 49 497 824 56 368 498 75 307 536 82 340 478 87 972 793 111 960 640 125 510 624
IV 36 325 150 33 150 275 38 831 779 59 033 507 73 749 069 73 252 087 90 385 590 95 528 111 107 716 534 111 371 049
V 32 235 101 35 905 126 48 253 646 46 916 711 67 018 944 72 421 135 53 083 503 97 530 355 129 200 096 161 851 250
VI 37 501 038 38 221 224 47 154 703 60 072 942 58 208 677 72 676 968 85 064 471 106 804 496 110 393 647 116 349 274
VII 33 344 308 39 787 429 40 540 549 47 184 502 63 592 873 71 585 946 75 639 164 86 682 973 114 002 058 122 697 149
VIII 31 209 037 40 156 280 44 953 152 50 871 226 56 555 392 68 830 163 77 267 492 108 014 884 127 031 205 143 206 811
IX 41 550 183 44 842 465 51 333 212 46 075 290 72 027 365 75 737 687 98 996 967 105 467 788 125 689 962 127 097 366
X 37 175 605 47 486 977 56 157 669 59 684 064 80 694 510 86 565 770 93 332 946 109 185 872 123 233 405 154 227 181
XI 46 323 294 46 317 341 59 069 379 59 646 068 73 109 625 86 823 306 153 261 628 100 646 874 137 618 715 133 230 813
XII 74 641 907 65 021 042 64 701 012 78 826 835 65 435 563 97 669 268 95 646 073 142 494 252 161 652 134 123 431 715
Łącznie 451 415 314 479 538 744 573 562 313 641 972 868 766 299 861 908 966 309 1 055 559 363 1 196 920 189 1 436 079 436 1 556 541 938

 

 


 

 Import w roku 2018

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.18
marzec
Dynamika %
III.18/II.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 044 829 73,4 5 586 015 138,1 5 392 671 96,5
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17

Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
101,8 122,8 109,4
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01-28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01-31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 044 829 101,8 9 630 844 113,0 15 023 515 111,7

* - dane wstępne

2018
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.18/III.18
maj
Dynamika %
V.18/IV.18
czerwiec
Dynamika %
VI.18/V.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 663 309 86,5 6 903 257 148,0 6 831 652 99,0
Miesiąc
Dynamika %
IV.18/IV.17

Dynamika %
V.18/V.17

Dynamika  %
VI.18/VI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
135,4 145,1 145,6
Okres
01.01-30.04.2018

Dynamika %
I-IV.18/I-IV.17 

01.01-31.05.2018 

Dynamika %
I-V.18/I-V.17 

01.01-30.06.2018

Dynamika %
I-VI.18/I-VI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
19 686 824 116,5 26 590 081 122,8 33 421 733 126,9

* - dane wstępne

2018
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.18/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.18/VII.18
wrzesień
Dynamika %
IX.18/VIII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
5 737 882 84,0 9 965 728 173,7 8 866 783 89,0
Miesiąc
Dynamika %
VII.18/VII.17

Dynamika %
VIII.18/VIII.17

Dynamika  %
IX.18/IX.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
138,4 213,9 215,5
Okres
01.01-31.07.2018

Dynamika %
I-VII.18/I-VII.17 

01.01-31.08.2018 

Dynamika %
I-IVII.18/I-VIII.17 

01.01-30.09.2018

Dynamika %
I-IX.18/I-IX.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
39 159 615 128,4 49 125 343 139,8 57 992 126 147,7

  

2018
Miesiąc październik
Dynamika %
X.18/IX.18
listopad
Dynamika %
XI.18/X.18
grudzień
Dynamika %
XII.18/XI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 887 384 89,0 7 771 641 98,5 6 748 387 86,8
Miesiąc
Dynamika %
X.18/X.17

Dynamika %
XI.18/XI.17

Dynamika  %
XII.18/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
115,1 122,8 71,9
Okres
01.01-31.10.2018

Dynamika %
I-X.18/I-X.17 

01.01-30.11.2018 

Dynamika %
I-XI.18/I-XI.17 

01.01-31.12.2018

Dynamika %
I-XII.18/I-XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
65 879 510 142,9 73 651 151 140,4 80 399 538 130,0

 

 

Export w roku 2018

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.17
marzec
Dynamika %
III.18/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
87 978 840 61,7  99 602 200 113,2  111 960 640 112,4 
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17
|
Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
133,5 109,8 127,3
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01-28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01-31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
87 978 840 133,5 187 581 040 119,8 299 541 680 122,5

   

2018
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.18/IV.17
maj
Dynamika %
V.18/V.17
czerwiec
Dynamika %
VI.18/VI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
107 716 534 96,2 129 200 096 119,9 110 393 647 85,4
Miesiąc
Dynamika %
IV.18/IV.17
|
Dynamika %
V.18/V.17

Dynamika  %
VI.18/VI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
112,8 132,5 103,4
Okres
01.01-30.04.2018

Dynamika %
I-IV.18/I-IV.17 

01.01-31.05.2018 

Dynamika %
I-V.18/I-V.17 

01.01-30.06.2018

Dynamika %
I-VI.18/I-VI.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
407 258 214 119,7 536 458 310 122,6 646 851 957 118,8

 

2018
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.18/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.18/VII.18
wrzesień
Dynamika %
IX.18/VIII.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
114 002 058 103,3 127 031 205 111,4 125 689 962 98,9
Miesiąc
Dynamika %
VII.18/VII.17

Dynamika %
VIII.18/VIII.17

Dynamika  %
IX.18/IX.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
131,5 117,6 119,2
Okres
01.01-31.07.2018

Dynamika %
I-VII.18/I-VII.17 

01.01-31.08.2018 

Dynamika %
I-IVII.18/I-VIII.17 

01.01-30.09.2018

Dynamika %
I-IX.18/I-IX.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
760 854 015 120,6 887 885 220 120,1 1 013 575 182 120,0

  

2018
Miesiąc październik
Dynamika %
X.18/IX.18
listopad
Dynamika %
XI.18/X.18
grudzień
Dynamika %
XII.18/XI.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
123 233 405 98,0 137 618 715 111,7 161 652 134 117,5
Miesiąc
Dynamika %
X.18/X.17

Dynamika %
XI.18/XI.17

Dynamika  %
XII.18/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
112,9 136,7 87,5
Okres
01.01-31.10.2018

Dynamika %
I-X.18/I-X.17 

01.01-30.11.2018 

Dynamika %
I-XI.18/I-XI.17 

01.01-31.12.2018

Dynamika %
I-XII.18/I-XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 136 808 587 119,2 1 274 427 302 120,9 1 436 079 436 115,9

 


 

Import w roku 2017

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 972 426 57,4 4 549 201 114,5 4 928 193 108,3
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16

Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
151,1 194,2 153,9
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01-28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01-31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 972 426 151,1 8 521 627 171,4 13 449 820 164,5

  

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 443 198 69,9 4 758 662 138,2 4 691 212 98,6
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16

Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
291,1 75,6 122,7
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I.-IV.17/I-IV.16 

01.01-30.05.2017 

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01-31.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
16 893 018 180,5 21 651 680 138,3 26 342 892 135,3

  

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 146 520 88,4 4 659 576 112,4 4 113 817 88,3
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/IX.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
117,9 104,6 99,0
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I.-VII.17/I-VII.16 

01.01-31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01-30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
30 489 412 132,6 35 148 988 128,1 39 262 805 124,2

  

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/IX.17
listopad
Dynamika %
XI.17/X.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 855 087 166,6 6 327 756 92,3 5 509 130 87,1
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
146,5 117,7 79,7
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I.-X.17/I-X.16 

01.01- 30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01-31.12.2017

Dynamika %
I-XII.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
46 117 892 127,1 52 445 648 125,0 57 954 778 118,6

 

 

Export w roku 2017 

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
65 888 642 68,9 90 703 249 137,7 87 972 793 97,0
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16
|
Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
92,0 114,9 106,8
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01-28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01-31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
65 888 642 92,0 156 591 891 104,0 244 564 684 105,0

  

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
95 528 111 108,6 97 530 355 102,1 106 804 496 109,5
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16
|
Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
105,7 183,7 125,6
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I-IV.17/I-IV.16 

01.01-31.05.2017

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01-30.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
340 092 795 105,2 437 623 150 116,3 544 427 646 118,0

  

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
86 682 873 81,2 108 014 884 124,6 105 467 788 97,6
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
114,6 139,8 106,5
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I.-VII.17/I-VII.16 

01.01-31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01-30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
631 110 519 117,5 739 125 403 120,3 844 593 191 118,4

  

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/IX.17
listopad
Dynamika %
XI.17/X.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
109 185 872 103,5  100 646 874 92,2 142 494 252 141,6
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
117,0 65,7 149,0
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I.-X.17/I-X.16 

01.01-30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01-31.12.2017

Dynamika %
I-XUI.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
953 779 063 118,2  1 054 425 937 109,8 1 196 920 189 113,4

 


 

 Import w roku 2016

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 629 280 101,4 2 342 721 89,1 3 201 911 136,7
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15

Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107,6 76,9 97,1
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 629 280 107,6 4 972 001 90,6 8 173 912 93,0

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 182 891 36,9 6 293 966 532,1 3 822 410 60,7
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
37,5 170,1 107,5
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-V.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 356 803 78,4 15 650 769 100,1 19 473 179 101,4

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %
IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 517 422 92,0 4 456 151 116,6 4 157 178 93,3
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
92,0 116,2 115,2
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
22 990 342 99,9 27 446 493 102,2 31 603 671 103,7

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 678 677 112,5 5 666 698 121,1 6 916 502 122,1
Miesiąc
Dynamika %
X.16/XI.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
129,5 162,7 144,8
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 31.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
36 282 348 106,5 41 949 046 111,7 48 865 548 115,4

 

 

Export w roku 2016

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
71 621 422 73,3 78 919 329 110,2 82 340 478 104,3
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15
|
Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
112,9 122,1 109,3
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
71 621 422 112,9 150 540 751 117,5 232 881 229 114,5

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
90 385 590 109,8 53 083 803 58,7 85 064 471 160,2
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
123,4 73,3 117,0
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-V.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
323 266 819 116,8 376 350 622 107,8 461 415 093 109,4

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %
IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
75 639 164 88,9 77 267 492 102,2 98 996 967 128,1
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
105,7 112,3 130,7
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
537 054 257 108,9 614 321 749 109,3 713 318 716 111,8

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
93 332 946 94,3 153 261 628 164,2 95 646 073 62,4
Miesiąc
Dynamika %
X.16/XI.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107,8 176,5 84,7
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 31.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
806 651 662 111,3 959 913 290 118,3 1 055 559 363 114,2

  

Import w roku 2015

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 442 596 52,5 3 045 015 124,7 3 297 393 108,3
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika  %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
58,9 109,7 83,7
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 442 596 58,9 5 487 611 79,3 8 785 004 80,9

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 156 712 95,7 3 700 152 117,2 3 556 916 96,1
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
98,8 101,2 119,4
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
11 941 716 85,0 15 641 868 88,3 19 198 784 92,8

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 823 586 107,5 3 833 774 100,3 3 608 822 94,1
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
105,0 108,3 90,5
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
23 022 370 94,6 26 856 144 96,4 30 464 966 95,6

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 614 131 100,1 3 482 827 96,4 2 591 841 74,4
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
91,2 109,5 55,7
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
34 079 097 95,1 37 561 924 96,3 40 153 765 92,0

 

 

Export w roku 2015

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
63 445 012 84,2 64 651 431 101,9 75 307 536 116,5
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
130,1 127,3 133,6
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
63 445 012 130,1 128 096 443 128,7 203 403 979 130,5

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
73 252 087 97,3 72 421 135 98,9 72 676 968 100,4
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
99,3 108,1 124,9
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
276 656 066 120,5 349 077 201 117,7 421 754 169 118,8

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
71 585 946 98,5 68 830 163 96,2 75 737 687 110,0
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
112,6 121,7 105,2
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
493 340 115 117,9 562 170 278 118,3 637 907 965 116,6

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
86 565 770 114,3 86 823 306 100,3 97 669 268 112,5
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
107,3 118,8 129,7
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
724 473 735 115,4 811 297 041 115,8 908 966 309 117,1

 

 


 

 

Import w roku 2014

2014
Miesiąc styczeń Dynamika %
I.14/XII.13
luty Dynamika %
II.14/I.14
marzec  Dynamika %
III.14/II.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
4 145 877 113,4 2 775 337 66,9 3 938 545 141,9
Miesiąc Dynamika %
I.14/I.13
Dynamika %
II.14/II.13
Dynamika %
III.14/III.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
113,0 76,4 68,0
Okres  01.01-
31.01.2014
Dynamika %
I.14/I.13
01.01-
28.02.2014
Dynamika %
I-II.14/I-II.13
01.01-
31.03.2014
Dynamika %
I-III.14/I-III.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
4 145 877 113,0 6 921 214 94,8 10 859 759 82,9

 

2014
Miesiąc kwiecień Dynamika %
IV.14/III.14
maj Dynamika %
V.14/IV.14
czerwiec  Dynamika %
VI.14/V.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
3 195 981 81,1 3 656 496 114,4 2 978 570 81,5
Miesiąc Dynamika %
IV.14/IV.13
Dynamika %
V.14/V.13
Dynamika %
VI.14/VI.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
87,5 109,2 80,1
Okres  01.01-
30.04.2014
Dynamika %
I-IV.14/I-IV.13
01.01-
31.05.2014
Dynamika %
I-VI.14/I-VI.13
01.01-
30.06.2014
Dynamika %
I-VI.14/I-VI.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
14 055 740 83,9 17 712 236 88,1 20 690 806 86,9

 

2014
Miesiąc lipiec Dynamika %
VII.14/VI.14
sierpień Dynamika %
VIII.14/VII.14
wrzesień  Dynamika %
IX.14/VIII.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
3 641 149 122,2 3 539 244 97,2 3 989 505 112,7
Miesiąc Dynamika %
VII.14/VII.13
Dynamika %
VIII.14/VIII.13
Dynamika %
IX.14/IX.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
103,1 92,2 91,8
Okres  01.01-
31.07.2014
Dynamika %
I-VII.14/I-VII.13
01.01-
31.08.2014
Dynamika %
I-VIII.14/I-VIII.13
01.01-
30.09.2014
Dynamika %
I-IX.14/I-IX.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
24 331 955 89,0 27 871 199 89,4 31 860 704 89,7

  

2014
Miesiąc październik Dynamika %
X.14/IX.14
listopad Dynamika %
XI.14/X.14
grudzień Dynamika %
XII.14/XI.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
3 962 474 99,3 3 181 649 80,3 3 843 675 120,8
Miesiąc Dynamika %
X.14/X.13
Dynamika %
XI.14/XI.13
Dynamika %
XII.14/XII.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
73,3 102,9 105,1
Okres  01.01-
31.10.2014
Dynamika %
I-X.14/I-X.13
01.01-
30.11.2014
Dynamika %
I-XI.14/I-XI.13
01.01-
31.12.2014
Dynamika %
I-XII.14/I-XII.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
35 823 178 87,5 39 004 827 88,6 42 848 502 89,9

 

 

  

Export w roku 2014

2014
Miesiąc styczeń Dynamika %
I.14/XII.13
luty Dynamika %
II.14/I.14
marzec  Dynamika %
III.14/II.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
48 765 959 61,9  50 773 386 104,1 56 368 498 111,0
Miesiąc Dynamika %
I.14/I.13
Dynamika %
II.14/II.13
Dynamika %
III.14/III.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
116,9 119,6 113,9
Okres  01.01-
31.01.2014
Dynamika %
I.14/I.13
01.01-
28.02.2014
Dynamika %
I-II.14/I-II.13
01.01-
31.03.2014
Dynamika %
I-III.14/I-III.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
48 765 959 116,9 99 539 345 118,3 155 907 843 116,6

 

2014
Miesiąc kwiecień Dynamika %
IV.14/III.14
maj Dynamika %
V.14/IV.14
czerwiec  Dynamika %
VI.14/V.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
73 749 069 130,8 67 018 944 90,9 58 208 677 86,9
Miesiąc Dynamika %
IV.14/IV.13
Dynamika %
V.14/V.13
Dynamika %
VI.14/VI.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
124,9 142,8 96.9
Okres  01.01-
30.04.2014
Dynamika %
I-IV.14/I-IV.13
01.01-
31.05.2014
Dynamika %
I-VI.14/I-VI.13
01.01-
30.06.2014
Dynamika %
I-VI.14/I-VI.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
229 656 912 119,2 296 675 856 123,8 354 884 533 118,4

 

2014
Miesiąc lipiec Dynamika %
VII.14/VI.14
sierpień Dynamika %
VIII.14/VII.14
wrzesień  Dynamika %
IX.14/VIII.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
63 592 873 109,2 56 555 392 88,9 72 027 365 127,4
Miesiąc Dynamika %
VII.14/VII.13
Dynamika %
VIII.14/VIII.13
Dynamika %
IX.14/IX.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
134,8 111,2 156,3
Okres  01.01-
31.07.2014
Dynamika %
I-VII.14/I-VII.13
01.01-
31.08.2014
Dynamika %
I-VIII.14/I-VIII.13
01.01-
30.09.2014
Dynamika %
I-IX.14/I-IX.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
418 477 406 120,6 475 032 798 119,4 547 060 163 123,3

 

2014
Miesiąc październik Dynamika %
X.14/IX.14
listopad Dynamika %
XI.14/X.14
span style="font-size: 9px">grudzień  Dynamika %
XII.14/XI.14

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
80 694 510 112,0 73 109 625 90,6 65 435 563 89,5
Miesiąc Dynamika %
X.14/X.13
Dynamika %
XI.14/XI.13
Dynamika %
XII.14/XII.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
135,2 122,6 83,0
Okres  01.01-
31.10.2014
Dynamika %
I-X.14/I-X.13
01.01-
30.11.2014
Dynamika %
I-XI.14/I-XI.13
01.01-
31.12.2014
Dynamika %
I-XII.14/I-XII.13

Razem masa netto (kg) za dany m-c:
627 754 673 124,7 700 864 298 124,5 766 299 861 119,4

 

 

    


 

 

Import w roku 2013

2013
Miesiąc styczeń Dynamika %
I.13/XII.12
luty Dynamika %
II.13/I.13
marzec  Dynamika %
III.13/II.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 3 668 549 46,2 3 632 287 99,0 5 791 103 159,4
Miesiąc Dynamika %
I.13/I.12
Dynamika %
II.13/II.12
Dynamika %
III.13/III.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 128,3 117,0 131,2
Okres  01.01-
31.01.2013
Dynamika %
I.13/I.12
01.01-
28.02.2013
Dynamika %
I-II.13/I-II.12
01.01-
31.03.2013
Dynamika %
I-III.13/I-III.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 3 668 549 128,3 7 300 836 122,4 13 091 939 126,2

 

  

2013
Miesiąc kwiecień Dynamika %
IV.13/III.13
maj Dynamika %
V.13/IV.13
czerwiec  Dynamika %
VI.13/V.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 3 652 850 63,1 3 348 799 91,7 3 719 045 111,1
Miesiąc Dynamika %
IV.13/IV.12
Dynamika %
V.13/V.12
Dynamika %
VI.13/VI.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 121,1 19,0 152,6
Okres  01.01-
30.04.2013
Dynamika %
I-IV.13/I-IV.12
01.01-
31.05.2013
Dynamika %
I-V.13/I-V.12
01.01-
30.06.2013
Dynamika %
I-VI.13/I-VI.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 16 744 789 125,0 20 093 588 113,9 23 812 633 118,6

 

   

2013
Miesiąc lipiec Dynamika %
VII.13/VI.13
sierpień Dynamika %
VIII.13/VII.13
wrzesień  Dynamika %
IX.13/VIII.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 3 530 015 94,9 3 840 296 108,8 4 344 350 113,1
Miesiąc Dynamika %
VII.13/VII.12
Dynamika %
VIII.13/VIII.12
Dynamika %
IX.13/IX.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 126,6 49,9 134,9
Okres  01.01-
31.07.2013
Dynamika %
I-VII.13/I-VII.12
01.01-
31.08.2013
Dynamika %
I-VIII.13/I-VIII.12
01.01-
30.09.2013
Dynamika %
I-IX.13/I-IX.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 27 342 648 119,6 31 182 944 102,0 35 527 294 105,2

 

 

2013
Miesiąc październik Dynamika %
X.13/IX.13
listopad Dynamika %
XI.13/X.13
grudzień Dynamika %
XII.13/XI.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc:  
5 404 045
 
124,4 3 091 510
 
 
57,2 3 059 096 99,0
Miesiąc Dynamika %
X.13/X.12
Dynamika %
XI.13/XI.12
Dynamika %
XII.13/XII.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 104,2 79,2 125,5
Okres  01.01-
31.10.2013
Dynamika %
I-X.13/I-X.12
01.01-
30.11.2013
Dynamika %
I-XI.13/I-XI.12
01.01-
31.12.2013
Dynamika %
I-XII.13/I-XII.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 40 931 339 105,0 44 022 849 102,7 47 081 945 92,7

    

 

 

Export w roku 2013

2013
Miesiąc styczeń Dynamika %
I.13/XII.12
luty Dynamika %
II.13/I.13
marzec  Dynamika %
III.13/II.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 41 718 087 64,5 42 445 812 101,7 49 497 824 116,6
Miesiąc: Dynamika %
I.13/I.12
Dynamika %
II.13/II.12
Dynamika %
III.13/III.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 131,6 98,3 103,8
Okres  01.01-
31.01.2013
Dynamika %
I.13/I.13
01.01-
28.02.2013
Dynamika %
I-II.13/I-II.12
01.01-
31.03.2013
Dynamika %
I-III.13/I-III.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 41 718 087 131,6 84 163 899 112,4 133 661 723 109,1

 

 

2013
Miesiąc kwiecień Dynamika %
IV.13/III.13
maj Dynamika %
V.13/IV.13
czerwiec  Dynamika %
VI.13/V.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 59 033 507  119,3 46 916 711 79,5 60 072 942 128,0
Miesiąc: Dynamika %
IV.13/V.12
Dynamika %
V.13/V.12
Dynamika %
VI.13/VI.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 152,0 97,2 127,4
Okres  01.01-
30.04.2013
Dynamika %
I-IV.13/I-IV.12
01.01-
31.05.2013
Dynamika %
I-V.13/I-V.12
01.01-
30.06.2013
Dynamika %
I-VI.13/I-VI.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 192 695 230 119,4 239 611 941 114,3 299 684 883 116,7

 

   

2013
Miesiąc lipiec Dynamika %
VII.13/VI.13
sierpień Dynamika %
VIII.13/VII.13
wrzesień  Dynamika %
IX.13/VIII.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 47 184 502 78,5 50 871 226 107,8 46 075 290 90,6
Miesiąc: Dynamika %
VII.13/VII.12
Dynamika %
VIII.13/VIII.12
Dynamika %
IX.13/IX.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 116,4 113,2 89,8
Okres  01.01-
31.07.2013
Dynamika %
I-VII.13/I-VII.12
01.01-
31.08.2013
Dynamika %
I-VIII.13/I-VIII.12
01.01-
30.09.2013
Dynamika %
I-IX.13/I-IX.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 346 869 385 116,7 397 740 611 116,2 443 815 901 112,7

 

 

2013
Miesiąc październik Dynamika %
X.13/IX.13
listopad Dynamika %
XI.13/X.13
grudzień Dynamika %
XII.13/XI.13
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 59 684 064 129,5 59 646 068 99,9 50 687 122 85,0
Miesiąc: Dynamika %
X.13/X.12
Dynamika %
XI.13/XI.12
Dynamika %
XII.13/XII.12
Razem masa netto (kg) za dany miesiąc: 106,3 101,0 78,3
Okres  01.01-
31.10.2013
Dynamika %
I-X.13/I-X.12
01.01-
30.11.2013
Dynamika %
I-XI.13/I-XI.12
01.01-
31.12.2013
Dynamika %
I-XII.13/I-XII.12
Razem masa netto (kg) za dany okres: 503 499 965 111,9 563 146 033 110,7 613 833 155 107,0

    

 

 

  Dane o wielkości exportu i importu w latach 2004-2012 znajdują się w dziale Archiwum aktualności
 

           Opracowanie:
            Marta Kędel
             Główny Specjalista ds. Administracji i Informacji

(na podstawie danych z Wydziału Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie)

 

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń