kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3203764 osób

Walne Zgromadzenie Izby

2006-06-26 Notatka z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie

Warszawa, 27.06.2006 r.

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie 
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej odbyło się w dniu 22 czerwca b.r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie.

Spotkanie otworzył Pan Rajmund Paczkowski – Prezes Zarządu KRD-IG. Obradom Walnego Zgromadzenia KRD-IG przewodniczył Pan Mirosław Szałkowski. Prezes Zarządu KRD-IG przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KRD-IG za okres kadencji 2002-2006 ze szczególnym uwzględnieniem działań za ostatni rok kadencji. W dalszej kolejności Pan Lech Kostecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD-IG przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRD-IG z kontroli działalności finansowej i statutowej Zarządu KRD-IG za rok 2005. Przedstawiony został także preliminarz przychodów i wydatków KRD-IG na rok 2006.

Po złożeniu powyższych sprawozdań, Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Szałkowski otworzył dyskusję. Zebrani dzielili się uwagami i refleksjami na temat działań KRD-IG w roku 2005 oraz aktualnej sytuacji w drobiarstwie, miała miejsce również dyskusja nad propozycjami kierunków działalności KRD-IG na kolejny rok działań.
Pan Konrad Pazgan przedstawił zebranym sprawozdanie z ostatniego posiedzenie a. v. e. c., którego był uczestnikiem.

Stwierdzono, że aktualna sytuacja w drobiarstwie jest trudna – charakteryzująca się dużą podażą i ograniczonym popytem na artykuły drobiarskie. Między innymi dyskutowano także nad kontynuacją działań mających na celu integrację krajowych organizacji drobiarskich. Pojawił się też temat obejmujący kampanię dotyczącą kontynuacji promowania mięsa drobiowego. Zapewniono także o kontynuacji starań mających na celu stworzenia funduszu wspierania drobiarstwa na zasadzie działającego już w Polsce funduszu mleczarzy.

Ważnym elementem dyskusji było podjęcie przez pana Antoniego Rączkę tematu powrotu do rozmów w sprawie rekompensat. Poddano dyskusji również konieczność promocji polskiego drobiu na zasadzie promocji drobiu pod znakiem KRD. Podniesiono wniosek wpłynięcia na uproszczenie zasad funkcjonowania dopłat do exportu na rynki trzecie.

Podczas obrad podjęto szereg uchwał Walnego Zgromadzenia:

 • Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu KRD-IG za okres sprawozdawczy.
   
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia Bilansu KRD-IG za okres sprawozdawczy.
   
 • Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KRD-IG za okres sprawozdawczy.
   
 • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego preliminarza dochodów i wydatków na 2006 r.
   
 • Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do organów statutowych Izby”.
   
 • Uchwała nr 6 w sprawie zmian w Statucie KRD-IG.

W związku z wygaśnięciem czteroletniej kadencji Zarządu KRD-IG, dokonano wyboru nowego Zarządu KRD-IG w następującym składzie:

 1. Rajmund Paczkowski – Prezes Zarządu KRD-IG
 2. Antoni Rączka– V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
 3. Mirosław Szałkowski– V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
 4. Piotr Kulikowski – V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
 5. Tomasz Brus – Członek Zarządu KRD-IG
 6. Bodo Engling – Członek Zarządu KRD-IG
 7. Halina Bilińska – Członek Zarządu KRD-IG
 8. Ewa Niesiobędzka – Członek Zarządu KRD-IG
 9. Krzysztof Terlikowski – Członek Zarządu KRD-IG

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

 1. Lech Kostecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Ryszard Waśniewski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Wiesław Michalak – Członek Komisji Rewizyjnej

W skład Komisji Rozjemczej weszły następujące osoby:

 1. Bogdan Kupijaj- Przewodniczący Komisji Rozjemczej
 2. Antoni Strzyżewski- Sekretarz Komisji Rozjemczej
 3. Grzegorz Wyrębski- Członek Komisji Rozjemczej.

Opracowanie:
Marta Kędel
Specjalista ds. Administracji i Informacji

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń