kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 25 października 2020 r.   Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3290039 osób

Rynek drobiu

2020-03-12 PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH
w zakładach o zatrudnieniu 10 osób i więcej
(w tys. ton)
Dane GUS

W publikacji zamieszczono informacje o ilości produkcji wytworzonej i wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych lub grup asortymentowych, klasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną w 2004 r. Prezentowane dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosiła 10 osób i więcej, niezależnie od rodzaju zarejestrowanej podstawowej działalności gospodarczej (we wszystkich tablicach).

Dane o ilości produkcji obejmują produkcję całkowitą wyrobów gotowych wytworzonych w roku kalendarzowym z surowca własnego lub powierzonego, przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa (tzn. zużywanych wewnątrz przedsiębiorstwa na cele produkcyjne). Natomiast produkcja sprzedana to wartość przychodów uzyskanych ze sprzedanych w ciągu roku wyrobów gotowych pochodzących z produkcji własnej oraz produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiębiorstwie, niezależnie od momentu wytworzenia.

W tablicy zamieszczono dane o ilości produkcji wytworzonej w latach 2000 oraz 2005-2019, zrealizowanej na terytorium Polski dla ponad 500 wyrobów lub względnie jednorodnych grup asortymentowych – ZESTAWIENIA ROCZNE

WYROBY
PRODUCTS
Jednostka
miary
Measurement
unit
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produkty uboju wliczane
do wydajności poubojowej
Slaughter products

bydła i cieląt ....................................
cattle and calves
trzody chlewnej ...............................
pigs
Tłuszcze zwierzęce topione jadalne.
Animal fats, rendered, edible
Mięso drobiowe ...............................
Poultry meat
Konserwy drobiowe .........................
Canned poultry meat
Wędliny drobiowe ...........................
Cured poultry meat
Wyroby wędliniarskie drobiowe ........
Cured poultry meat
tys. t

tys. t

t

tys. t

tys. t

tys. t

tys. t
155,6

704,1

44 522

619,4

41,9

71,1

15,9
185,6


1 031,0

63 451

1237,2

34,0

126,8

25,1

222,3


1185,9*

62 455*

1304,6

33,4

107,6*

30,0

229,3*


1 221,4

74630

1354,2

32,7

118,4

31,5

194,1


1 019,7

71 375*

1 413,2*

33,1

104,5

38,5&

187,0


909,3

82 828*

1 425,3*

34,8

131,2*

38,0*

218,7


928,8

89 479*

1 585,6

39,1

134,8*

36,5 

 

WYROBY
PRODUCTS
Jednostka
miary
Measurement
unit
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkty uboju wliczane
do wydajności poubojowej
Slaughter products

bydła i cieląt ....................................
cattle and calves
trzody chlewnej ...............................
pigs
Tłuszcze zwierzęce topione jadalne.
Animal fats, rendered, edible
Mięso drobiowe ...............................
Poultry meat
Konserwy drobiowe .........................
Canned poultry meat
Wędliny drobiowe ...........................
Cured poultry meat
Wyroby wędliniarskie drobiowe ........
Cured poultry meat
tys. t

tys. t

t

tys. t

tys. t

tys. t

tys. t
233,8


913,3*

102 656

1 705,7

37,0

179,0

43,5

230,9


1 103,1*

92 419*

1 930,7*

37,8

207,4

38,4*

214,4


1 185,8*

89 935*

2 042,3*

36,3

203,2

38,0*

203,5


1216,2

95 147

2 198,7*

30,1

196,1

33,1*

214,7


1 221,6

112 166

2 382,7

31,5

182,7

34,3

204,1


1 281,8

121 228

2 797,2

26,7

190,1

39,3

224


1 321

123 052

3 037,6

27,1

195

41,6

 

WYROBY
PRODUCTS
Jednostka
miary
Measurement
unit
2018            
Produkty uboju wliczane
do wydajności poubojowej
Slaughter products

bydła i cieląt ....................................
cattle and calves
trzody chlewnej ...............................
pigs
Tłuszcze zwierzęce topione jadalne.
Animal fats, rendered, edible
Mięso drobiowe ...............................
Poultry meat
Konserwy drobiowe .........................
Canned poultry meat
Wędliny drobiowe ...........................
Cured poultry meat
Wyroby wędliniarskie drobiowe ........
Cured poultry meat
tys. t

tys. t

t

tys. t

tys. t

tys. t

tys. t
216


1 413

129 769

3 056

26,1

182

36,9

 
 
   
 
 

 

                         gwiazdka (*) - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych na stronie www.stat.gov.pl/gus

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń