kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3201360 osób

Aktualności branżowe

2015-05-25 Sytuacja na rynku mięsa drobiowego w Polsce i w UE w 2014 oraz prognozy na 2015 rok

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce

Według danych GUS na dzień 25.05.2015 r. zakłady przemysłu drobiarskiego (zatrudniające powyżej 50 i więcej stałych pracowników) wytworzyły w 2014 roku tj. 1.962 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 113 tys. ton więcej niż przed rokiem (+6,1%). W I kwartale 2015 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła 512 tys. ton, tj. o 10% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Produkcja mięsa drobiowego w UE

Według danych Komisji Europejskiej z marca 2015 roku w 2014 roku kraje UE wyprodukowały 14.077 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 2,6% więcej niż w roku poprzednim. Polska z wynikiem 2.560 tys. ton mięsa drobiowego stała się liderem w UE, odnotowując 7,9% wzrost produkcji w porównaniu do roku ubiegłego. Drugie miejsce zajęła Francja – produkując 1.835 tys. ton, a trzecie z wynikiem 1.760 tys. ton – Niemcy. W porównaniu do roku 2013 dużym wzrostem produkcji cechowała się również produkcja mięsa drobiowego w Hiszpanii (+7,0%, z 1.287 do 1.390 tys. ton) oraz Rumunii (+6,1%, z 360 do 382 tys. ton). Produkcja mięsa z kurcząt brojlerów wyniosła w krajach UE – 10.936,0 tys. ton (+2,3%). Liderem została Polska – 2.060 tys. ton (+6,2%). Produkcja mięsa indyczego wyniosła w krajach UE – 2.016,5 tys. ton (-0,5%), największym producentem okazały się Niemcy – 390 tys. ton (+1,4%), Francja – 378 tys. ton (-2,1%) oraz Polska – 355 tys. ton (+1,4%). Produkcja mięsa kaczego wyniosła w 2014 roku 491,2 tys. ton (+8,6%). Najwięcej wyprodukowały (tys. ton): Francja – 228 (+2,1%), Węgry – 81,4 (+6,4%), Niemcy – 51 (+0,4%), Wielka Brytania – 32,1 (+6,8%) oraz Polska – 25 (+733,3%).

Prognozy produkcji mięsa drobiowego

Według prognoz Komisji Europejskiej kraje UE wyprodukują w 2015 roku 14.366,6 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 2,1% więcej niż w 2014 roku. Liderem ma pozostać Polska z produkcją na poziomie 2.780 tys. ton (+8,6%). Produkcja mięsa z kurcząt brojlerów ma wynieść w krajach UE – 11.142,7 tys. ton (+1,9%), a w Polsce – 2.250 tys. ton (+9,2%). Szacuje się, że w 2015 roku produkcja mięsa indyczego spadnie w krajach UE o 0,1%, a mięsa kaczego wzrośnie o 1,1% do 496,8 tys. ton.

Eksport i import mięsa drobiowego

Eksport mięsa drobiowego z Polski (kod CN 0207) w roku 2014 wyniósł 708.832 tony o wartości  5.680.773 tys. PLN. W pierwszym kwartale br. stanowił 190.849 ton (o wartości 1.539.392 tys. PLN), tj. o 18,3 % więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Najwięcej wyeksportowano do Niemiec (16,4%), Czech (8,7%) oraz Wielkiej Brytanii (8,3%).

Import mięsa drobiowego (kod CN 0207) wyniósł w 2014 roku 37.393 tony ton o wartości 224.354 tys. PLN, a w pierwszym kwartale br. – 8.412 ton i był o 9,8% niższy niż w analogicznym okresie 2014 roku.


Opracowanie: KRD-IG, Dział Hodowli i Oceny Drobiu na podstawie danych MRiRW oraz Komisji Europejskiej na dzień 24.05.2015 roku

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń