kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 13 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3203816 osób

Walne Zgromadzenie Izby

2009-05-25 Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie

Warszawa, 8.06.2009 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KRAJOWEJ RADY DROBIARSTWA-IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE 

W dniu 28.05.2009 r. w hotelu Palatium w Hucie Żabiowolskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG oraz konferencja drobiarska.

Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG otworzył Pan Rajmund Paczkowski - Prezes Zarządu KRD-IG, a następnie delegaci powierzyli prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia KRD-IG Panu Leszkowi Kawskiemu Dyrektorowi Generalnemu KRD-IG.

Prezes Zarządu KRD-IG przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KRD-IG za okres sprawozdawczy (VI. 2008 - V.2009).

Pan Lech Kostecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD-IG przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRD-IG z kontroli działalności finansowej i statutowej Zarządu KRD-IG za rok 2008. Przedstawiony został również preliminarz przychodów i wydatków KRD-IG na rok 2009.

Po złożeniu powyższych sprawozdań, Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Pan Leszek Kawski otworzył dyskusję.

Zebrani dzielili się uwagami na temat wchodzącej z dniem 1 lipca 2009 roku ustawy o funduszach promocji. Poruszono również temat przepisów weterynaryjnych związanych z transportem drobiu i mięsa drobiowego do Rosji. Dyskutowano również o zmienionym zapisie w rozporządzeniu dotyczącym salmonelli w stadach brojlerów, czyli o przeznaczeniu takiego mięsa nie tylko do przetwórstwa.
Dyskutowano na temat dotyczący wspólnego działania członków KRD-IG w zakresie negocjacji cen zakupu energii elektrycznej na rok 2010.

Podczas obrad podjęto następujące uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwały przyjęto jednogłośnie:

 • Uchwała nr 1/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu KRD-IG za okres sprawozdawczy.
 • Uchwała nr 2/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KRD-IG za 2008 r.
 • Uchwała nr 3/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG w sprawie zatwierdzenia rocznego preliminarza dochodów i wydatków na 2009 r.
 • Uchwała nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG w sprawie wyboru uzupełniającego do Zarządu KRD-IG.

Zgodnie z § 18 pkt 2.3 Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG wybrało na Członka Zarządu obecnej Kadencji Pana Ryszarda Waśniewskiego (ANIMEX sp. z o.o. Warszawa).

 • Uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG w sprawie wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 18 pkt 2.3 Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG wybrało na Członka Komisji Rozjemczej obecnej Kadencji Pana Piotra Teodorowicza (Zachodnio - Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu).

Ważnym elementem dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia KRD-IG było przyjęcie uchwały nr 6/2009 Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG dotyczące przyjęcia wniosków i i zadań do realizacji na kolejny rok działalności Izby, wynikających ze stanowiska Komisji Uchwał i Wniosków. Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd KRD-IG do ich realizacji.

Po Walnym Zgromadzeniu Członków KRD-IG odbyła się konferencja drobiarska.

Prelegentami konferencji drobiarskiej byli:

 • "Kryzys dziś i jutro"
  Pan prof. Andrzej Kowalski - Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • "Szanse dofinansowania inwestycji w przemyśle drobiarskim"
  "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013"

  Pan Jerzy Bogdanowicz - Departament Wsparcia Finansowego ARiMR
 • "Programy zwalczania chorób zakaźnych u drobiu - stan obecny i w przyszłości"
  Pan Jarosław Naze - Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
  Pani Aleksandra Porada - Pracownik Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Głównym Inspektoracie Weterynarii
 • "Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez zakłady z branży drobiarskiej"

     Pan Paweł Ciećko - Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja.

Wszystkim gościom i członkom KRD-IG serdecznie dziękujemy za uczestnictwo

Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG
Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków KRD-IG
lekarz weterynarii Pan Jarosław Naze - Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
lekarz weterynarii Pan Jarosław Naze - Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
d lewej: Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski, Dyrektor Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski
d lewej: Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski, Dyrektor Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski
od lewej: Pani Aleksandra Porada - Pracownik Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt GIW, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
od lewej: Pani Aleksandra Porada - Pracownik Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt GIW, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
Pan Jerzy Bogdanowicz - Departament Wsparcia Finansowego ARiMR
Pan Jerzy Bogdanowicz - Departament Wsparcia Finansowego ARiMR
Profesor Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGZ
Profesor Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGZ
Profesor Andrzej Kowalski
Profesor Andrzej Kowalski
Przedstawiciele Zakładów, Związków zrzeszonych w KRD-IG
Przedstawiciele Zakładów, Związków zrzeszonych w KRD-IG
Przedstawiciele Zakładów, Związków zrzeszonych w KRD-IG
Przedstawiciele Zakładów, Związków zrzeszonych w KRD-IG
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Lech Kostecki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Lech Kostecki
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń