kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 27 października 2020 r.   Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3291857 osób

Walne Zgromadzenie Izby

2010-06-09 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej

                                                                                                                                                        Ciechocin, 27.05.2010 r.

                                                                               

Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej

w CiechocinieWalne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej odbyło się w dniu 27.05.2010 r. w Osadzie Karbówko w Ciechocinie gmina Golub Dobrzyń.

Spotkanie otworzył Pan Rajmund Paczkowski – Prezes Zarządu KRD-IG. Obradom Walnego Zgromadzenia KRD-IG przewodniczył Pan Leszek Kawski, Dyrektor Generalny Izby. Prezes Zarządu KRD-IG przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KRD-IG za okres kadencji 2006-20010 ze szczególnym uwzględnieniem działań za ostatni rok kadencji.

Pan Lech Kostecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD-IG przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRD-IG z kontroli działalności finansowej i statutowej Zarządu KRD-IG za rok 2009. Przedstawiony został także preliminarz przychodów i wydatków KRD-IG na rok 2010.

Po złożeniu powyższych sprawozdań, Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Pan Leszek Kawski otworzył dyskusję. Zebrani dzielili się uwagami i refleksjami na temat działań KRD-IG w roku 2009 oraz aktualnej sytuacji w drobiarstwie, miała miejsce również dyskusja nad propozycjami kierunków działalności KRD-IG na kolejny rok działań.

Pan Konrad Pazgan i Pan Maciej Przyborski przedstawili zebranym krótkie sprawozdanie z posiedzeń międzynarodowej organizacji a.v.e.c., do której przynależy Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.

Stwierdzono, że korzystna sytuacja w drobiarstwie w 2009 roku była wynikiem zmniejszonej produkcji drobiu w pierwszym półroczu tego roku, jak i niskich cen pasz i zbóż. W pierwszym kwartale 2010 roku sytuacja ta uległa niekorzystnej zmianie wraz ze znacznym wzrostem produkcji przekraczającym znacznie 100 tys. ton miesięcznie.

Ważnym elementem dyskusji były sposoby wykorzystania środków do promocji mięsa drobiowego, w celu dalszego zwiększania spożycia mięsa w kraju, jak i dalszego wzrostu dynamiki eksportu wszystkich gatunków mięsa drobiowego.
Poruszony został temat współpracy z międzynarodową organizacją a.v.e.c. i możliwości osiągnięcia większego wpływu na skuteczne działania tej organizacji na forum UE.

Ważnym aspektem dyskusji i oceny pracy Zarządu KRD-IG w minionej kadencji była także współpraca i udział przy tworzeniu aktów prawnych dotyczących branży, a opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, Główny Inspektorat Weterynarii, Sejmowe i Senackie Komisje Rolnictwa, a uchwalonych przez Sejm i Senat.

Podczas obrad podjęto szereg uchwał Walnego Zgromadzenia:

•    Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu KRD-IG, zgodnie ze Statutem § 18 pkt. 2.6.
•    Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej KRD-IG za rok 2008, zgodnie ze Statutem § 18 pkt. 2.6.
•    Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KRD-IG za okres sprawozdawczy, zgodnie ze Statutem § 18 pkt. 2.7.
•    Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie zatwierdzenia rocznego preliminarza przychodów i wydatków KRD-IG na 2010 r. zgodnie ze Statutem § 18 pkt. 2.5.
•    Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do organów statutowych Izby”.
•    Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie przystąpienia do spółki „Wiadomości Drobiarskie” sp. z o.o.
•    Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia KRD-IG w sprawie głównych kierunków działań Rady w latach 2010-2014.


W związku z wygaśnięciem czteroletniej kadencji Zarządu KRD-IG, dokonano wyboru nowego Zarządu KRD-IG w następującym składzie:
1.    Rajmund Paczkowski – Prezes Zarządu KRD-IG
2.    Antoni Rączka– V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
3.    Piotr Kulikowski – V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
4.    Maciej Przyborski – V-ce Prezes Zarządu KRD-IG
5.    Mirosław Szałkowski – Członek Zarządu KRD-IG
6.    Włodzimierz Olszewski – Członek Zarządu KRD-IG
7.    Ryszard Waśniewski – Członek Zarządu KRD-IG
8.    Elżbieta Swaryczewska – Członek Zarządu KRD-IG
9.    Halina Bielińska – Członek Zarządu KRD-IG
10.    Ewa Niesiobędzka – Członek Zarządu KRD-IG
11.    Władysław Piasecki – Członek Zarządu KRD-IG
12.    Piotr Paszkowski – Członek Zarządu KRD-IG
13.    Krzysztof Terlikowski – Członek Zarządu KRD-IG

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1.    Lech Kostecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.    Zenon Bąkowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3.    Henryk Anyszka – Członek Komisji Rewizyjnej

W skład Komisji Rozjemczej weszły następujące osoby:

1.    Urszula Wiśniewska- Przewodniczący Komisji Rozjemczej
2.    Bogdan Kupijaj- Sekretarz Komisji Rozjemczej
3.    Krystyna Karkoszka- Członek Komisji Rozjemczej.


Po Walnym Zgromadzeniu Członków KRD-IG odbyła się konferencja drobiarska. Prelegentami konferencji drobiarskiej byli Przedstawiciele Banku BGŻ, którzy przedstawili:


          „Aktualny stan i perspektywy branży drobiarskiej w Polsce na tle Europyi świata w ocenie analityków bankowych”
                                                                                                                                            do pobrania (PowerPoint)


od lewej Leszek Kawski Dyrektor Generalny KRD-IG, Rajmund Paczkowski Prezes Zarządu
od lewej Leszek Kawski Dyrektor Generalny KRD-IG, Rajmund Paczkowski Prezes Zarządu
Przedstawiciele Zakładów Drobiarskich - Członkowie KRD-IG
Przedstawiciele Zakładów Drobiarskich - Członkowie KRD-IG
Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zgromdzenia Członków KRD-IG
Głosowanie nad Uchwałami Walnego Zgromdzenia Członków KRD-IG
V-ce Prezes KRD-IG Pan Antoni Rączka
V-ce Prezes KRD-IG Pan Antoni Rączka
Członkowie Izby
Członkowie Izby
Członkowie KRD-IG
Członkowie KRD-IG
Członkowie KRD-IG
Członkowie KRD-IG
plan pierwszy - Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu Eugeniusz Wencek, dalej członkowie KRD-IG
plan pierwszy - Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu Eugeniusz Wencek, dalej członkowie KRD-IG
Podziekowania dla Pana Bodo Englinga za długoletnią prace w Izbie
Podziekowania dla Pana Bodo Englinga za długoletnią prace w Izbie
Owacje dla Pana Prezesa Bodo Englinga
Owacje dla Pana Prezesa Bodo Englinga
Jarosław Naze-Z-ca Głównego Lekarza Wetrynarii
Jarosław Naze-Z-ca Głównego Lekarza Wetrynarii
Janusz Dzięcioł -Posel na Sejm RP
Janusz Dzięcioł -Posel na Sejm RP
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń