kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 25 października 2020 r.   Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3290044 osób

Rynek drobiu

2014-07-31 WYLĘGI PISKLĄT TOWAROWYCH

DANE GUS przekazywane do EUROSTAT’ u 

Dane ROK 2019/ 2018 / 2017 / 2016

Dane GUS opracowywane są na podstawie miesięcznych sprawozdań o wylęgach drobiu R-0 9W 

Wylęgi piskląt kurzych brojler w mln szt.

 

Miesiące

Pisklęta kurze brojler (w mln szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

103,4

102,1

94,4

84,4

101,3

II

100,4

90,3

90,3

88,9

111,2

III

103,0

107,2

95,0

91,5

96,1

IV

116,0

102,7

97,4

95,1

113,0

V

113,0

105,0

96,0

93,6

107,6

VI

104,1

103,6

98,3

90,2

100,5

VII

115,8

105,0

93,7

85,5

110,3

VIII

 

111,1

103,7

100,2

 

IX

 

100,5

95,0

97,4

 

X

 

115,0

105,0

99,3

 

XI

 

96,6

87,2

82,7

 

XII

 

104,1

96,2

96,3

 

Razem

755,7

1 243,2

1 152,2

1 105,1

105,6

Wylęgi piskląt kurzych w okresie I-VII.2019 r. były wyższe o 39,8 mln szt. (tj. o 5,6%) w odniesieniu wielkości wylęgów w tym samym okresie 2018 r.

  

Wylęgi piskląt indyczych w tys. szt.

 

Miesiące

Pisklęta indycze (w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

2 891

2 584

2 312

2 302

111,9

II

2 358

2 278

2 004

2 163

103,5

III

2 651

2 209

2 269

2 204

120,0

IV

2 705

2 223

2 137

2 266

121,7

V

2 599

2 478

2 261

2 116

104,9

VI

2 467

2 510

2 426

2 417

98,3

VII

2 933

2 830

2 576

2 463

103,6

VIII

 

2 311

2 396

1 960

 

IX

 

2 254

2 189

1 870

 

X

 

2 644

2 553

2 063

 

XI

 

2 811

2 510

2 097

 

XII

 

2 123

1 978

2 056

 

Razem

18 604

29 255

27 611

25 977

108,7

Wylęgi piskląt indyczych w okresie I- VII 2019  były wyższe o 1 492  tys. szt.(tj. 8,7%) w odniesieniu wielkości wylęgów tego samego okresu 2018 r.

  

Wylęgi piskląt kurzych ogólnoużytkowych w tys. szt.

 

Miesiące

Ogólnoużytkowe pisklęta kurze

(w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2018/2017

I

1 876,1

2 035,4

1 779,8

281,6

92,2

II

2 117,9

2 434,4

2 421,3

4 382,5

87,0

III

2 845,5

3 114,6

2 727,6

3 152,0

91,4

IV

2 498,1

2 585,9

2 036,9 *

2 190,0

96,6

V

1 998,0

1 882,1

1 744,7

1 689,5

106,2

VI

882,9

1 266,4

1 025,9

721,1

69,7

VII

134,3

157,7

141,7

244,8

85,2

VIII

 

16,4

5,1

2,4

 

IX

 

3,0

0,0

0,6

 

X

 

0,0

1,3

1,2

 

XI

 

117,7

0,0

58,4

 

XII

 

507,8

602,1

595,5

 

Razem

12 352,80

14 121,4

12 486,4

13 319,6

91,7

*- korekta

Wylęgi  piskląt kurzych ogólnoużytkowych w okresie I-VII 2019 r. były niższe o 1 123,7 tys. sztuk (tj. o 8,3%) w odniesieniu do wielkości wylęgów w tym samym okresie 2018 r.

Wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w tys. szt.

 

Miesiące

Kurki do intensywnej produkcji 
jaj spożywczych
(w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

3 254,0

3 585,7

2 489,7

2 426,4

90,7

II

3 955,1

3 006,7

3 206,2

3 099,1

131,5

III

3 901,8

3 415,1

3 646,1

3 414,6

114,3

IV

3 192,8

3 655,5

3 282,0

3 982,7

87,3

V

3 639,2

3 787,5

3 466,9

3 093,3

96,1

VI

3 605,1

3 513,4

3 260,0

2 807,7

102,6

VII

2 515,5

3 030,5

2 130,2

1 891,2

83,0

VIII

 

2 721,3

2 685,9

1 538,2

 

IX

 

2 594,4

2 340,5

2 098,2

 

X

 

3 019,7

2 659,5

2 653,3

 

XI

 

1 981,2

2 936,4

2 410,2

 

XII

 

2 159,8

2 371,3

1 956,8

 

Razem

24 063,5

32 329,8

34 474,7

31 377,7

100,3

Wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych w okresie I-VII 2019 r. były wyższe o 69,1 tys. szt. (tj. o 0,3 %). w odniesieniu do wielkości wylęgów w tym samym okresie 2018 r.

 

Wylęgi piskląt gęsich w tys. szt.

Miesiące

Pisklęta gęsie (w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

-

2,3

-

-

-

II

266,3

243,7

183,6

231,8

109,3

III

1 577,5

1 696,5

1 301,7

1 705,6

93,0

IV

2 367,8

2 065,3

1 564,6

1 936,7

114,6

V

1 967,9

1 847,8

1 682,0

2 015,6

106,5

VI

1 365,2

1 351,4

1 048,5

1 453,4

101,0

VII

682,1

734,9

442,9

604,0

92,8

VIII

 

249,6

63,4

113,6

 

IX

 

#

6,5

7,7

-

X

 

#

-

-

-

XI

 

-

-

-

-

XII

 

-

-

-

-

Razem

8 226,8

8 191,5

6 293,2

8 068,4

103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wylęgi piskląt gęsich w okresie I-VII 2019 r. były wyższe o 284,9 tys. szt. (tj. o 3,6 %) od wylęgów w tym samym okresie 2018 r.

                

Wylęgi piskląt kaczych w tys. szt.

Miesiące

Pisklęta kacze (w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

1 614,3

1 422,3

1 032,2

905,0

113,5

II

1 180,8

982,2

997,2

893,1

120,2

III

1 064,0

822,2

962,8

828,8

129,4

IV

889,5

631,1

1 013,0

559,3

140,9

V

771,1

646,2

837,9

542,5

119,3

VI

752,4

733,1

760,0

375,8

102,6

VII

631,3

736,9

842,4

468,8

85,6

VIII

 

830,2

575,6

655,0

 

IX

 

1 206,4

730,1

1 171,2

 

X

 

1 633,6

1 049,0

1 212,8

 

XI

 

1 917,1

1 377,3

1 358,2

 

XII

 

1 444,4

1 658,1

1 359,1

 

Razem

6 903,4

9 644,2

11 835,6

10 329,6

115,5

Wylęgi piskląt kaczych w okresie I-VII 2019  r. były wyższe o 929,4 tys. szt. (tj. o 5,5 %) od wylęgów w tym samym okresie 2018 r.
 

Eksport piskląt kurzych brojler do krajów trzecich w tys. szt.

Miesiące

Wielkość eksportu piskląt kurzych brojler (w tys. szt.)

2019

2018

2017

2016

Dynamika %

2019/2018

I

4 547,1

3 439,9

3 472,6 *

4 371,9

132,2

II

3 190,1

3 268,1 *

2 748,2*

 5 561,7

97,6

III

4 457,8

4 016,0

2 535,7

 5 224,6

111,0

IV

5 491,7

4 199,4

1 792,9*

 5 782,7

130,8

V

4 116,3

3 730,9

2 667,7

 5 108,0

110,3

VI

4 718,1

4 149,8

2 507,2

 5 154,1

102,6

VII

4 286,4

3 857,4

2 094,5

4 628,0

111,1

VIII

 

4 383,2

2 768,8*

4 865,3

 

IX

 

4 327,5

3 356,3

4 148,8

 

X

 

3 874,8*

2 891,2

4 966,4

 

XI

 

3 931,5

1 838,9*

4 253,5

 

XII

 

3 921,2

1 706,9

3 941,2

 

Razem

31 559,9

47 100,7

30 380,9

58 006,2

118,3

  *korekta

Eksport  piskląt kurzych brojler  do krajów trzecich w okresie I-VII  2019 r. był wyższy o 4 898,4 tys. szt. (tj. o 8,3 %) od eksportu do krajów trzech w tym samym okresie 2018 r.

 

 

                           Opracowanie: Marta Kędel

                                                                                                                                                                                                                  (na postawie danych EUROSTAT)

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń