kalendarzWitaj dziś jest poniedziałek, 01 czerwca 2020 r.   Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3105116 osób

Aktualności branżowe

2019-03-12 WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DOT. 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO MIĘSA INDYCZEGO PN. „INDYK Z EUROPY – POD SKRZYDŁAMI JAKOŚCI” NA RYNKACH POLSKI, NIEMIEC I REPUBLIKI CZESKIEJ

Informujemy, że w dniu 27 02 2019 w postępowaniu przetargowym na przygotowanie i realizację 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO MIĘSA INDYCZEGO PN. „INDYK Z EUROPY – POD SKRZYDŁAMI JAKOŚCI” („TURKEY FROM EUROPE – UNDER THE WINGS OF QUALITY”) NA RYNKACH POLSKI, NIEMIEC I REPUBLIKI CZESKIEJ do biura KRD-IG wpłynęły 3 oferty.

 
Ocena Ofert dokonana została dwuetapowo:
I ETAP OCENY – OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW FORMALNO-PRAWNYCH.
Ocena dokonana została poprzez weryfikację złożonych w ofercie dokumentów niezależnie przez 2 członków Komisji Oceniającej KRD-IG na podstawie listy wymaganych dokumentów poświadczających spełnienie warunków formalno-prawnych zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz listy działań i ich efektów zamieszczonej w opisie działań stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (tzw. pakiety robocze). 
 
II ETAP OCENY – OCENA JAKOŚCI OFERTY.
Ocenie jakościowej poddane zostały oferty, które pozytywnie przeszły weryfikację spełnienia warunków formalno-prawnych oraz kompletności działań. Ocena dokonana została przez 4 członków Komisji Oceniającej KRD-IG na podstawie złożonych ofert.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotowego programu podmiotem, który wygrał jest Infinity Media sp. z o.o.
 
Gratulujemy Zwycięzcy, dziękując jednocześnie pozostałym Oferentom za wkład i zaangażowanie w przygotowanie ofert.
 
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń