kalendarzWitaj dziś jest sobota, 31 października 2020 r.   dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3293262 osób

Ogłoszenia

2018-07-04 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: "PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU NA TARGACH SIAL PARYŻ 2018"

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu (zadania) pt. "Promocja polskiego drobiu na targach SIAL Paryż 2018".

 

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2018 r. o godz. 12.00.
 
 
Treść Zapytania ofertowego ---> pobierz.pdf 
Załączniki (1-4) do Zapytania ofertowego ---> pobierz.pdf 
    

 

AKTUALIZACJA 2 Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2018 r. dotyczącego projektu (zadania) pt. „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU NA TARGACH SIAL PARYŻ 2018”.

 AKTUALIZACJA 2; 10 07 2018 r. 

 

KRD-IG zastrzegając sobie, w Zapytaniu ofertowym, prawo doprecyzowania szczegółów złożonych ofert w okresie przed rozstrzygnięciem przetargu, uprzejmie informuję, iż nastąpiła aktualizacja 2 Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2018 r. dotyczącego projektu (zadania) pt. „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU NA TARGACH SIAL PARYŻ 2018”.

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na zakres działań  oraz wysokość budżetu w ramach projektu (zadania).

 

 

Aktualizacja 2 Zapytania ofertowego dotyczy:

 

 

Strona 2.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
 

 Usunięto jedną pozycję (jeden myślnik) w pkt. 1

- opłata ryczałtowa za media (ok. 70kw),

 

Było:

1. Przygotowanie stoiska oraz jego budowa:

- przygotowanie projektu stoiska (3 strefy, w strefie biznesowej indywidualne stanowiska dla 12 firm), w tym projekt techniczny i rozplanowanie przyłączy mediów i ich rozprowadzeń;

- przygotowanie konstrukcji stoiska zgodnie z projektem,

- przygotowanie i wydruk elementów graficznych,

- transport elementów stoiska na trasie Polska-Francja-Polska (w tym transport materiałów reklamowych KRD-IG i producentów),

- montaż oraz demontaż stoiska wraz z zapleczem kuchennym,

- kompletne wyposażenie stoiska (meble i rekwizyty),

- opłata ryczałtowa za media (ok. 70kw),-

- zapewnienie niezbędnych wejściówek na targi.

- wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej lub miejsca parkingowego z podłączeniem do mediów.

 

Jest:

1. Przygotowanie stoiska oraz jego budowa:

- przygotowanie projektu stoiska (3 strefy, w strefie biznesowej indywidualne stanowiska dla 12 firm), w tym projekt techniczny i rozplanowanie przyłączy mediów i ich rozprowadzeń;

- przygotowanie konstrukcji stoiska zgodnie z projektem,

- przygotowanie i wydruk elementów graficznych,

- transport elementów stoiska na trasie Polska-Francja-Polska (w tym transport materiałów reklamowych KRD-IG i producentów),

- montaż oraz demontaż stoiska wraz z zapleczem kuchennym,

- kompletne wyposażenie stoiska (meble i rekwizyty),

- zapewnienie niezbędnych wejściówek na targi.

- wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej lub miejsca parkingowego z podłączeniem do mediów.

 

Strona 3. / 4.

BUDŻET PROJEKTU:

 

Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działaniami:

 

 Usunięto jedną pozycję (jeden myślnik) w pkt. 1
- opłata ryczałtowa za media (ok. 70kw),

 Zmieniono miejsce jednej pozycji (jednego myślnika) w pkt. 1

- wejściówki dla organizatorów i ekipy obsługującej stoisko (15 szt.),

i przypisano ją do innej powiązanej pozycji (wyższego myślnika) w tym samym punkcie patrząc od dołu  

 

Było:
1. Przygotowanie stoiska oraz jego budowa – do kwoty: 212 480,00 PLN brutto

Pozycja obejmuje:
- przygotowanie projektu stoiska, w tym projekt techniczny i rozplanowanie przyłączy mediów i ich rozprowadzeń;
- przygotowanie konstrukcji stoiska zgodnie z projektem, 
- przygotowanie i wydruk elementów graficznych, 
- transport elementów stoiska na trasie Polska-Francja-Polska (w tym transport materiałów reklamowych KRD-IG i producentów), 
- montaż oraz demontaż stoiska wraz z zapleczem kuchennym, 
- kompletne wyposażenie stoiska (meble i rekwizyty),
- opłata ryczałtowa za media (ok. 70kw),
- zapewnienie niezbędnych wejściówek na targi, 
- wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej lub miejsca parkingowego z podłączeniem do mediów.
- wejściówki dla organizatorów i ekipy obsługującej stoisko (15 szt.)

 

Jest:
Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działaniami:

1. Przygotowanie stoiska oraz jego budowa – do kwoty: 212 480,00 PLN brutto

Pozycja obejmuje:
- przygotowanie projektu stoiska, w tym projekt techniczny i rozplanowanie przyłączy mediów i ich rozprowadzeń;
- przygotowanie konstrukcji stoiska zgodnie z projektem,
- przygotowanie i wydruk elementów graficznych,
- transport elementów stoiska na trasie Polska-Francja-Polska (w tym transport materiałów reklamowych KRD-IG i producentów),
- montaż oraz demontaż stoiska wraz z zapleczem kuchennym,
- kompletne wyposażenie stoiska (meble i rekwizyty),
- zapewnienie niezbędnych wejściówek na targi, tj. wejściówki dla organizatorów i ekipy obsługującej stoisko (15 szt.),
- wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej lub miejsca parkingowego z podłączeniem do mediów.

 

Treść Zapytania ofertowego (ujednolicone) po uwzględnieniu w/w korekt ---> pobierz.pdf

 

 

 

 

AKTUALIZACJA Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2018 r. dotyczącego projektu (zadania) pt. „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU NA TARGACH SIAL PARYŻ 2018”.

 AKTUALIZACJA 09 07 2018 r. 

 
KRD-IG zastrzegając sobie, w Zapytaniu ofertowym, prawo doprecyzowania szczegółów złożonych ofert w okresie przed rozstrzygnięciem przetargu, uprzejmie informuję, iż nastąpiła aktualizacja Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2018 r. dotyczącego projektu (zadania) pt. PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU NA TARGACH SIAL PARYŻ 2018”.
 

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na zakres działań w ramach projektu (zadania).

 

 

Aktualizacja Zapytania ofertowego dotyczy:

 

 

Strona 2.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Było:

· Przygotowaniem stoiska KRD-IG na udostępnionej przez KRD-IG powierzchni 232,5 m. kw. (2 wyspy), z uwzględnieniem 3 stref: biznesowej (osobne stanowiska dla 12 firm), VIP i kulinarnej, wraz z zaprojektowaniem i zabudową;

 

Jest:

· Przygotowaniem stoiska KRD-IG na udostępnionej przez KRD-IG powierzchni 232,5 m. kw. (2 wyspy – plan powierzchni stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego),  z uwzględnieniem 3 stref: biznesowej (osobne stanowiska dla 12 firm), VIP i kulinarnej, wraz z zaprojektowaniem i zabudową;

 

Strona 6.

KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

Było:

Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną, posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z organizacją wyjazdów na konferencje, seminaria, posiedzenia unijnych organizacji branżowych.

Jest:
Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną (przy konsorcjach dokumentację - pkt. 1.,2.,5. - przedstawia lider konsorcjum oraz konsorcjant), posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z organizacją stoisk targowych wraz z działaniami towarzyszącymi (pokazy kulinarne, degustacje, seminaria) na targach międzynarodowych w Europie.

 

Strona 10.

Załączniki:

Było:

1.       Formularz oferty.

2.       Wykaz wykonanych usług.

3.       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu projektu (zadania).

4.      Oświadczenie Podmiotu dotyczące wyrażenia zgody (w przypadku wyboru oferty) na udostępnienie przez Dyrektora Generalnego      Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacji z realizacji projektu: nazwy i siedziby wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotowego zadania (projektu), ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania oraz wartości.

 

Jest:

Załączniki:

1.       Formularz oferty.

2.       Wykaz wykonanych usług.

3.       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu projektu (zadania).

4.     Oświadczenie Podmiotu dotyczące wyrażenia zgody (w przypadku wyboru oferty) na udostępnienie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacji z realizacji projektu: nazwy i siedziby wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotowego zadania (projektu), ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania oraz wartości.

5.       Plan Stoiska KRD-IG SIAL PARYŻ

 
Treść Zapytania ofertowego (ujednolicone) po wprowadzeniu w/w korekt ---> pobierz.pdf 
Załącznik nr 5 ----> pobierz.pdf
 
 
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń